© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

Tel. Consergeria: 977 746 982 // Tel. Secretaria: 977 744 524 // Fax: 977 741 706

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

OBJECTIUS

L'objectiu del cicle consisteix en aprendre les tasques de suport administratiu, en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

DURADA

2000 hores ( 2 cursos escolars)

1650 hores en el Centre

350 hores de Formació en Centres de treball

QUÈ APENDRÀS?

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a continuació:
1. Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d'informació de l'empresa.
2. Elaborar documents i comunicacions a partir d'ordres rebudes o informació obtinguda.
3. Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l'empresa.
4. Registrar comptablement la documentació suport corresponent a l'operativa de l'empresa en condicions de seguretat i qualitat.
5. Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la gerència amb la finalitat de mantenir la liquiditat de l'organització.
6. Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l'empresa, ajustant-se a la normativa vigent i a la política empresarial, sota la supervisió del responsable superior del departament.
7. Donar suport administratiu en l'àrea de gestió laboral de l'empresa. ajustant-se a la normativa vigent i sota la supervisió del responsable superior del departament.
8. Realitzar les gestions administratives de l'activitat  comercial, registrant la documentació suport corresponent a determinades obligacions fiscals derivades.
9. Ocupar les activitats d'atenció al client/usuari en l'àmbit administratiu i comercial, assegurant els nivells de qualitat establerts i relacionats amb la imatge de l'empresa /institució. 10. Aplicar els protocols de seguretat laboral i ambiental, higiene i qualitat durant tot el procés productiu, per a evitar danys en les persones i en l'ambient.
11. Complir amb els objectius de la producció, actuant conforme als principis de responsabilitat i mantenint unes relacions professionals adequades amb els membres de l'equip de treball.
12. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l'àmbit de la seva competència.
13. Mantenir l'esperit d'innovació, de millora dels processos de producció i d'actualització de coneixements en l'àmbit del seu treball.
14. Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.
15. Detectar i analitzar oportunitats d'ocupació i autoocupació, desenvolupant una cultura emprenedora i adaptant-se a diferents llocs de treball i noves situacions.
16. Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
17. Participar en les activitats de l'empresa amb respecte i actituds de tolerància.
18. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals, originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
19. Participar en el treball en equip respectant la jerarquia definida en l'organització.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now